Weronika (opiekun klienta) kom. 535 775 133

Agnieszka (opiekun klienta) kom. 535 774 287

 ul. Planetarna 15A/4, 62-020 Zalasewo

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 10.00-18.00

sobota 10.00-14.00

Dane właściciela sklepu: VARIO Paweł Zieliński z siedzibą w Zalasewie (62-020), os. Władysława Zamoyskiego 17/22. NIP: 7831554957, REGON: 300379237. Kontakt e-mail: biuro@julando.pl
Jeśli jesteście zapracowani 🙂 i standardowe godziny otwarcia nie są Wam po drodze – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania poza godzinami otwarcia.

Formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest VARIO Paweł Zieliński z siedzibą w Zalasewie (62-020) os. Władysława Zamoyskiego 17/22. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor ochrony danych (dane kontaktowe e-mail: biuro@julando.pl).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed roszczeniami, stąd Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a po tym okresie przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami bądź dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. 10 lat od zakończenia współpracy.
Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, kurierskich oraz podmiotom, z którymi VARIO Paweł Zieliński zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie hostingu i serwisu IT.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia do innego administratora danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.